Όροι χρήσης

Το www.shera.gr δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση και σε κάθε περίπτωση ισχύει η τιμή που αναγράφεται κατά το χρόνο παραγγελίας.

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και εκτελούνται μόνο εντός της Ελλάδος. Παραδόσεις παραγγελιών πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.shera.gr διατίθενται πέρα της τρέχουσας σεζόν και προϊόντα 'stock' προηγούμενων σεζόν.

Το shera.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το shera.gr  μέσω email  ή/και με τηλέφωνο την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η παράδοση γίνεται το αργότερο εντός 1-5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και φυσικά από τον τόπο διαμονής του παραλήπτη (δυσπρόσιτες περιοχές - άγονες γραμμές κλπ).

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται  μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Τα προϊόντα συσκευάζονται και παραδίδονται στην εταιρεία courier σε άριστη κατάσταση.

Το shera.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του, ειδικά για προιόντα που παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με το shera.gr και από τη στιγμή που δεν είναι δική σας υπαιτιότητα να αντικατασταθεί το προβληματικό προϊόν.


Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε  χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί, χρησιμοποιηθεί, ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Κάθε προιόν που θα έχει υποστεί ζημίες ή του οποίου η συσκευασία θα έχει υποστεί φθορές, δε θα λάβει αποζημίωση. Γενικότερα οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων  γίνετε μόνο κατόπιν τηλ. επικοινωνίας  ή αποστολής email στο info@shera.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.shera.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παραπάνω. Για οποιαδήποτε διαφορά η αντιδικία αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ελληνικής Δικαιοσύνης . Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.


Πολιτική Επιστροφής


1. Αναιτιολόγητη Επιστροφή Προϊόντων  

(δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης) 


 Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, αναιτιολόγητα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. 


Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης: 

Δεν χωρεί υπαναχώρηση και η επιστροφή δεν επιτρέπεται


1) Για ειδικές παραγγελίες 

2) Όπου τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί έπειτα από αίτημα του πελάτη 

3) Για φθορές που έχουν προκληθεί κατά το άνοιγμα του προϊόντος, για τις οποίες η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.


Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές αυστηρώς μόνον εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 


1) Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του άριστη κατάσταση. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. 

2) Η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει αλλοιωθεί ή λερωθεί, αλλά είναι σε άριστη κατάσταση. 

3) Το προϊόν επιστρέφεται σε ασφαλή συσκευασία, ώστε να μην φθαρεί κατά την μεταφορά του. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος . 

4) Μαζί με το προϊόν θα  επιστραφούν άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν.

5) Στην περίπτωση που το προϊόν συνοδεύεται από κάποιο δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο μαζί με το προϊόν, επίσης σε άριστη κατάσταση

6) Ο πελάτης δεν ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του εντός της άνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβή των προϊόντων.

Ο πελάτης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης , οφείλει να επικοινωνήσει μαζί μας, στο ΤΗΛ. 2310690743 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@shera.gr ) πριν λήξει η άνω προθεσμία των 14 ημερών. 

Πριν από την επιστροφή του προϊόντος ο πελάτης είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει με τη shera.gr στο info@shera.gr  εντός της ανωτέρω προθεσμίας. 


Ο πελάτης οφείλει να επιστρέφει τα προϊόντα σε ασφαλή συσκευασία, ώστε να είναι προστατευμένα κατά την αποστολή , χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε , κατά τα ανωτέρω, στο ηλεκτρονικό μας  κατάστημα την απόφασή του να υπαναχωρήσει .


Η επιστροφή γίνεται με ευθύνη του πελάτη καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή για φθορά κατά την μεταφορά .

Το κόστος επιστροφής θα βαρύνει τον πελάτη η shera.gr δεν θα παραλαμβάνει τα προϊόντα εφόσον το κόστος αυτό δεν έχει ήδη καλυφθεί από τον πελάτη .

Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους δε θα γίνεται δεκτή η επιστροφή του προϊόντος και το προϊόν θα αποστέλλεται πίσω στον πελάτη-αποστολέα με χρέωση του ιδίου .

Εφόσον το προϊόν παραληφθεί, η δήλωση υπαναχώρησης είναι εμπρόθεσμη, πληρούνται στο σύνολό τους οι ανωτέρω προϋποθέσεις και τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του πελάτη, η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται αποδεκτή. 

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο τίμημα των προϊόντων που παρήγγειλε ο πελάτης (τα αρχικά έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται), θα ολοκληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων.  

Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Για λόγους ασφαλείας, πρέπει ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς για το επιστραφέν προϊόν.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί επιστροφή των χρημάτων αλλά αλλαγή του προϊόντος με κάποιο άλλο ή άλλα προϊόντα, μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχει καταβληθεί  ή με την καταβολή πρόσθετου τιμήματος, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι το προς αλλαγή προϊόν παραμένει άθικτο και αχρησιμοποίητο. Σε περίπτωση που το αλλαχθέν προϊόν είναι μικρότερης αξίας από αυτό της αρχικής σας παραγγελίας, η shera.gr δεν θα σας επιστρέφει τη χρηματική διαφορά, συνεπώς θα πρέπει να επιλέξετε πρόσθετο ώστε η νέα παραγγελία σας να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αρχική.  

Τα έξοδα αποστολής για τα νέα προϊόντα βαρύνουν τον πελάτη και τα προϊόντα θα αποστέλλονται μετά την παραλαβή και έλεγχο του/ων αρχικού/ων προϊόντος/ων, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά παραπάνω (πλήρωση προϋποθέσεων).


Αλλαγή για δεύτερη φορά, ήτοι αλλαγή αλλαγμένων προϊόντων κοστίζει 9.95€

2. Αιτιολογημένη Επιστροφή Προϊόντων

Στην σπάνια περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει από υπαιτιότητα του shera.gr  αποδεδειγμένα ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν στο οποίο λείπει συμφωνημένη ιδιότητα ή φθαρμένο κατά τη μεταφορά ή λάθος προϊόν, οφείλει να μας ενημερώσει αμέσως περιγράφοντας το πρόβλημα και γνωστοποιώντας μας αν επιθυμεί την αντικατάσταση ή την επιστροφή των χρημάτων του.


Ειδικώς, στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης μπορεί:

1. Είτε να αρνηθεί να παραλάβει εξ’ αρχής το προϊόν και να ζητήσει την παράδοση του προϊόντος που παρήγγειλε, εφόσον πρόκειται για αποστολή λάθος προϊόντος ή τη διόρθωση/αντικατάστασή του εφόσον πρόκειται για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν στο οποίο λείπει συμφωνημένη ιδιότητα.

2. Είτε να παραλάβει το προϊόν και να το επιστρέψει ζητώντας την παράδοση του προϊόντος που παρήγγειλε, εφόσον πρόκειται για αποστολή λάθος προϊόντος ή τη διόρθωση/αντικατάστασή του εφόσον πρόκειται για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν στο οποίο λείπει συμφωνημένη ιδιότητα ή την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.


Προϋποθέσεις επιστροφής  του προϊόντος 


 Προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει το φερόμενο ως λάθος, ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπει συμφωνημένη ιδιότητα να είναι αφόρετο και να βρίσκεται στην αρχική του άριστη κατάσταση. Η συσκευασία του προϊόντος δεν πρέπει να έχει αλλοιωθεί ή λερωθεί, αλλά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται σε ασφαλή συσκευασία, ώστε να μην φθαρεί κατά την μεταφορά του. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Μαζί με το προϊόν ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν(πρωτότυπη απόδειξη αγοράς/τιμολόγιο ή οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό υλικό). Στην περίπτωση που το προϊόν συνοδεύεται από κάποιο δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο μαζί με το προϊόν, επίσης σε άριστη κατάσταση αυτού και των εντύπων που τυχόν το συνοδεύουν.


Προθεσμία επιστροφής του προϊόντος 

Η επιστροφή των προϊόντων τα οποία φέρονται ως ελαττωματικά  ή με έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας κατά την παράδοση ή που είναι άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από τα παραγγελθέντα θα γίνει αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών  από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα βαρύνουν εμάς, εφόσον ο πελάτης μας τα στείλει με το δίκτυο αποστολών που χρησιμοποιεί το shera.gr  διαφορετικά βαρύνουν τον πελάτη. 


Τα έξοδα για την επαναπροώθηση στον πελάτη του ορθού/αντικατασταθέντος ή επιδιορθωμένου προϊόντος βαρύνουν το shera.gr 


Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, το shera.gr  έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει στην αιτούμενη αποστολή προϊόντος ή επιστροφή των χρημάτων.


Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν, τότε δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά .

Πριν από την επιστροφή του προϊόντος ο πελάτης είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (info@shera.gr ) με τη shera.gr  εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Πολιτική απορρήτου

Η εταιρία με διακριτικό τίτλο ‘‘www.Shera.gr’’είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης μέσω του Διαδικτύου ενδυμάτων ,υποδημάτων και αξεσουάρ που εδρεύει στη ΒΙΠΕ Ωραιοκάστρου , Θεσσαλονίκης τ.κ 57013

Χρήση ιστοσελιδας

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδα www.Shera.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους κάτωθι  όρους χρήσης, για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας  Κάθε χρήστης που εισέρχεται προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους  καθώς και την πολιτική απορρήτου, χωρίς καμία εξαίρεση.  Η εταιρεία παροτρύνει τους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης καθώς η εταιρεία έχει το δικαίωμα τροποποίησης και αναμόρφωσης των όρων χρήσης  οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους κάτωθι όρους, τότε οφείλει να μην πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Το Σήμα (Logo), η ονομασία , τα κείμενα, τα γραφικά, αποτελούν πνευματική  ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. 

Πώληση -Προϊόντα

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως. Η Εταιρεία Shera καταβάλει κάθε δυνατή για την ακρίβεια των χαρακτηριστικών καθώς και για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα www.Shera.gr  και διατίθενται προς διαδικτυακή πώληση. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (με τις ενδείξεις «Προσφορά», «Web ευκαιρία», «Έκπτωση» ), ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία δύναται να παρέχει ειδικές προσφορές και κωδικούς προσφορών σε εγγεγραμμένους χρήστες  της ιστοσελίδας.

Εναρμονισμένη πολιτική απορρήτου με τον GDPR

Η Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας. Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (ον/μο, διεύθυνση, κινητό, σταθερό, email ) στα πλαίσια διεκπεραίωσης της συναλλακτικής σχέσης .Η αποδοχή των όρων χρήσης και πολιτικής απορρήτου καθιστά δυνατή την εν δυνάμει διαφήμιση των προϊόντων προς τους χρήστες της ιστοσελίδα www.Shera.gr  (newsletter, viber, sms) . Η ιστοσελίδα είναι κατασκευασμένη με λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας  που είναι εναρμονισμένο με τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR 2016/679. Η εταιρεία συνεργάζεται μόνο εταιρείες  οι οποίες έχουν εναρμονιστεί  με τον νέο κανονισμό για την αποτροπή απώλειας προσωπικών δεδομένων πελατών της Shera. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο κανονισμό GDPR 20106/679 πατήστε εδώ.

Πληροφορίες και ρυθμίσεις για τα cookies


Πληροφορίες

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies  για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης της ιστοσελιδας, με στόχο  την εξοικονόμηση  χρόνου κατά τις επόμενες επισκέψεις εξαλείφοντας την ανάγκη να επαναλαμβάνετε την εισαγωγή των ίδιων πληροφοριών (π.χ. προσθήκη προϊόντος στα αγαπημένα ή στο καλάθι)

 

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι δεδομένα υπό μορφή πολύ μικρού κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον browser της εκάστοτε συσκευής σας, βοηθώντας στην καλύτερη πλοήγηση στο site  της Shera. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στα αρχεία και στις συσκευές που χρησιμοποιεί ο χρήστης κατά την πλοήγηση.

 

Αναγκαιότητα των cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στo site έχουν κύριο σκοπό την αξιολόγηση των επιμέρους  λειτουργιών της ιστοσελίδας  για την παροχή της καλύτερης  εμπειρίας πλοήγησης και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα cookies δεν ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα και δεν περιέχουν δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα παρά μόνο το προϊόν ή τα προϊόντα που επιλέξατε.


Μπορείτε να διαγράψετε πλήρως τα cookies χρησιμοποιώντας τις επιλογές ρυθμίσεων του εκάστοτε browser. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματός